Historie V.V. De Uule

Vastelaovesvereniging “De Uule”, opgericht in 1937 en heropgericht in 1957 heeft volgens haar statuten als doelstelling de organisatie en de bevordering van een passende “vastelaoves-viering” in Geleen en in het bijzonder in Oud-Geleen. Zij heeft haar zetel in het “Awt-Gelaense”.
Allereerst kan men zich de vraag stellen wat behoort tot het Uulerijk? Ooit is afgesproken dat de parochie H.H.Marcellinus en Petrus en parochie H.Hart samen het Uulerijk vormen. Globaal genomen is dit het gebied tussen de twee spoorlijnen ten noorden van de Beekhovenstraat en de Groenstraat.
In de loop der tijd hebben we heel wat nieuwe bewoners in ons Uulerijk erbij gekregen en er zullen nog vele volgen.

Uit het boekje “Gelaen Veuroet” dat door de Heemkundevereniging is uitgegeven staat geschreven dat in 1933 door verscheidene Oud-Geleners “Het Stichtingscomité van de Carnavalsoptocht” in het leven werd geroepen. Men had zich ten doel gesteld, de Vastenavondviering een iets georganiseerder karakter te geven en het op touw zetten van een optocht. De gemeente weigerde echter een vergunning hiervoor af te geven.

In 1937 was het echter wel zover, dat de eerste carnavalsvereniging kon worden opgericht. Uitgerekend Toon Hermans is het die in de vooroorlogse jaren de grote animator was van de revues van carnavalsvereniging de Uule. Hij was het die vanaf 1937 liedjes schreef en ook zelf op de planken stond.
Gedurende de oorlogsjaren zijn de activiteiten stop gezet, waarna een heroprichting in 1957 heeft plaatsgevonden. Er werden pogingen in het werk gesteld, om de vereniging van voor de oorlog voort te zetten, maar men slaagde er niet in.

In het culturele gebeuren van het carnaval heeft onze vereniging altijd veel plaats ingeruimd voor de sociale kant van onze samenleving. Op het programma prijken de algemene activiteiten zoals:

Ozze sjponsore

 • bevi-logo.jpg
 • Boew-links-2.png
 • bronneberg_breuls.jpg
 • burgemeister-site.jpg
 • casapintura.jpg
 • de-werkplaats-geleen.jpg
 • de_pesch.jpg
 • henry-ruipers.jpg
 • Kleine-verschil-NEW.jpg
 • kozijn-direct-donker.png
 • laeve_in_de_brouwerie.jpg
 • logo-Cramers.png
 • mestrom.jpg
 • pmc.jpg
 • Rademakers-Parket.png
 • robertknops.jpg
 • sdm_services.jpg
 • tant-marie.jpg
 • ubachs.jpg
 • van_paul.jpg